W naszej szkole jest realizowany Ogólnoposki Program Edukacyjny "Dzieci uczą rodziców".

Cele programu:

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci,
- wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy,
- zachecanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji.

Program jest realizowany przy współpracy z Krakowskim Oddziałem PCK. Koordynatorem programu jest pani Beata Bieniek, wychowawca kl. 2a i opiekun szkolnego koła PCK.