SP im. ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

Nazwa Zespół Szkół w Zagórzu
  Szkoła Podstawowa im. ks. Adolfa Chojnackiego
  Publiczne Gimnazjum im. ks. Adolfa Chojnackiego
Rodzaj szkoła publiczna
NIP  
REGON  
Województwo małopolskie
Powiat chrzanowski
Gmina Babice
Miejscowość Zagórze
Adres ul. Marsz. J. Piłsudskiego 139
Kod pocztowy 32-555 Zagórze
Patron ks. A. Chojnacki (od 2013 r.)
Liczba uczniów  
Liczba pracowników  
Kontakt

Tel./Fax: 32 6231955
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: zszagorze.pl 

 

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAGÓRZU

Dyrektor Szkoły: mgr Miranowicz Maria

Zastępca Dyrektora Szkoły: mgr Grzywnowicz Monika

 

Pomoc - Biuletyn Informacji Publicznej

1. Opis elementów na stronie

Menu główne zawiera w sobie zarówno elementy menu podmiotowego, jak i menu przedmiotowego.

Menu podmiotowe - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji.

Menu przedmiotowe - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji.

Informacje nieudostępniane w Biuletynie - odnośnik do podstrony zawierającej informację o dokumentach nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych dokumentów.

Pomoc - odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja Biuletynu - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

Rejestr zmian - odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.

Szukaj - okno wyszukiwarki ogólnej. 

Wyszukiwanie zaawansowane - odnośnik do podstrony zawierającej moduł wyszukiwania zaawansowanego.


2. Nawigacja
Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu przedmiotowego" bądź „Menu Podmiotowego" użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. 

Na stronę główną przenosi link „strona główna" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

3. Praca z dokumentami
Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu Menu przedmiotowego i Menu podmiotowego, Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego oraz z poziomu Rejestru zmian.

Dostępność z poziomu „Menu". Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi liczba dokumentów w polu Wyboru będzie maleć, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów.

Dostępność z poziomu „wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego". Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu. 
Dostępność z poziomu „Rejestru zmian". Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Klikając na dokumen użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

4. Wyszukiwanie

Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby: ogólny i zaawansowany.

Wyszukiwanie ogólne rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu - wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania.

 

Sekretariat:

Sekretarz szkoły: Norys Lila

Higienistka szkolna:

Kaszuba Lucyna

Pracownicy obsługi:

Duda Mieczysław
Duran Iwona
Florczak Teresa
Mucha Elżbieta
Niemczyk Grażyna

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Zagórzu:

 

Popielnicka Ewa
32-555 Zagórze, ul. M. J. Piłsudskiego 139
Tel.: (32) 6231955
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiany w rejestrze dokonywane są wg kolejności danych:
Data zmiany - wraz z godziną (Imię i nazwisko administratora, który dokonał zmian) typ zmienianych danych: tytuł dokumentu, co zostało zmienione.

10 lutego 2013 21:24 (Ewa Popielnicka) Samorząd Uczniowski: Aktualizacja danych.

10 lutego 2013 21:03 (Ewa Popielnicka) Kadra pedagogiczna: mgr Lelito - Pajor Joanna, dr Beata Ziajka, Aktualizacja danych osoby.

6 marca 2013 r. 12:21 (Ewa Popielnicka) Kadra pedagogiczna: mgr ks. Chrostek Artur, mgr ks. Pytel Zbigniew Aktualizacja danych osoby.

4 września 2013 r. 19:56 (Ewa Popielnicka)  Imię szkoły podstawowej i gimnazjum: Szkoła Podstawowa im. ks. Adolfa Chojnackiego, Publiczne Gimnazjum im. ks. Adolfa Cholnackiego w: Kontakt

6 września 2013 r. 19:19 (Ewa Popielnicka)  Aktualiznacja kadry pedagogicznej w: Kadra pedagogiczna

25 października 2013 r. 14:24 (Ewa Popielnicka)  Aktualiznacja kadry pedagogicznej w: Kadra pedagogiczna Mochel - Gierula Sylwia

22 marca 2014 r. 19.05 (Ewa Popielnicka) Aktualizacja Rada Rodziców 2013/2014 w: Rada Rodziców

22 marca 2014 r. 19.10 (Ewa Popielnicka) Aktualizacja Samorząd Uczniowski 2013/2014 w: Samorząd Uczniowski

31 sierpnia 2014 r. 23.58(Ewa Popielnicka) Aktualizacja  Kadra pedgagogiczna 2014/2015 w: Kadra pedagogiczna

1 września 2014 r. 0.00 (Ewa Popielnicka) Aktualizacja Pracownicy administracji - wpis: Kaszuba Teresa w: Pracownicy Administracji

31 sierpnia 2015 r. 11.36 (Ewa Popielnicka) Aktualizacja Kadra pedagogiczna 2015/2016: Kadra pedagogiczna

31 sierpnia 2015 r. 11.40 (Ewa Popielnicka) Aktualizacja Pracownicy administracji - usunięcie wpisu: Kaszuba Teresa w: Pracownicy Administracji

4 stycznia 2016 r. 17.17 (Ewa Popielnicka) Aktualizacja Kadra pedagogiczna 2015/2016: Kadra pedagogiczna

4 stycznia 2016 r. 17.19 (Ewa Popielnicka) Aktualizacja Pracownicy administracji - wpis: Kaszuba Teresa w: Pracownicy Administracji
2 września 2016 r. 22.33 (Ewa Popielnicka) 
Aktualizacja Kadra pedagogiczna 2016/2017: Kadra pedagogiczna
6 lutego 2019 r. 12.40 (Ewa Popielnicka) 
Aktualizacja Kadra pedagogiczna 2018/2019 - wpis:
mgr Martewicz Katarzyna psycholog: Kadra pedagogiczna

 

Przykład:

15 listopada 2012 09:39 (Dariusz Onoszko)Osoby:Magdalena Stężewska:Aktualizacja danych osoby.

 

 

 

 

 

REJESTRY I EWIDENCJE
Zespół Szkół w zagórzu prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 1. Księga inwentarzowa
 2. Ewidencja akt osobowych
 3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 5. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 6. Księga zastępstw
 7. Księga zarządzeń wewnętrznych
 8. Księga ewidencji dzieci
 9. Księga uczniów
 10. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 11. Rejestr korespondencji
 12. Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Nazwa szkoły brzmi:  Zespół Szkół w Zagórzu

Szkoła jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Zespół Szkół w Zagórzu określają w szczególności następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)
 • oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926).

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika  w Lipnie powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). 
Zespół Szkół w Zagórzu, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 

Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół w Zagórzu uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Zespół Szkół w Zagórzu następuje w drodze decyzji (art. 16 ustu.d.i.p.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można pobrać tutaj» wniosek_o_udostepnienie.pdf

 

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Zespół Szkół w Zagórzu udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

 • Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Przyjmowanie stron:

Dyrektor Szkoły
Wtorek 15.00 - 17.00

Zastępca Dyrektora Szkoły
Środa 15.00-17.00

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Zagórzu

ul. M. J. Piłsudskiego 139 
32-555 Zagórze 
woj. małopolskie

Telefon/fax:

(32)6231955 (Szkoła Podstawowa) 
(32)6227503 (Publiczne Gimnazjum)

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat jest czynny:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 17.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Pedagog:

Poniedziałek: 11.00 - 14.30
Wtorek: 11.30 - 14.30
Środa:11.30 - 14.30
Czwartek: 10.30 - 12.30
Piątek: 8.00 - 9.30, 10.30 - 11.30

Higienistka szkolna:

Poniedziałek: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00