SP im. ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

 
    W okresie zaborów Rada Szkolna Krajowa decyduje o utworzeniu szkoły w Zagórzu od dnia 1 września 1903r. Do czasu wybudowania własnego budynku, szkoła działa w budynku wynajętym od Franciszka Bolka.

Pierwszy nauczyciel mianowany przez Radę – p. Władysław Jeziorski.

1903/1904 – rozpoczęcie nauki 29 września – zapisano 170 dzieci. Rozporządzenie Szkolnej Rady Okręgowej zwalnia najmłodsze dzieci, pozostaje 114 dzieci podzielonych na dwa stopnie: przedpołudniowy i popołudniowy. Nauka odbywa się przy pomocy dostępnych wówczas źródeł oświetlenia (brak elektryczności) i niektórym dzieciom psuje się wzrok. 28 czerwca 1904r. – egzamin końcowy, rozdanie nagród i świadectw.

 

1904/1905 – rozpoczęcie nauki 2 września – zapisano 142 dzieci. Podzielono uczniów na stopnie zaawansowania wiedzy IA, IIA, III – nauka w poniedziałek, środę i piątek, IB,  IB – wtorek i czwartek. Od 20 grudnia pracuje stała nauczycielka p. Eugenia Połobińska. P. Władysław Jeziorski decyzją Rady zostaje przeniesiony do Jaworzna. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się 25 czerwca 1905r. z rozdaniem świadectw i nagród oraz z występami dzieci.

1905/1906 – rok szkolny rozpoczął się 1 września. 13 września 1905r. z wizytą przybył W.P. Inspektor Szkolny p. Adolf Zontka. 21 października utworzono drugą szkołę w Zagórzu tzw. nadetatową w lokalu wynajętym u p. Franciszka Sojki. Nadetatową nauczycielką mianowana zostaje p. Eugenia Jaśkiewicz. 27 czerwca 1906r. odbyło się zakończenie roku szkolnego obejmujące: rozdanie świadectw, nagród wyróżniającym się dzieciom i tzw. „popis” czyli prezentację szkolnych osiągnięć dzieci w obecności nauczających, władz szkolnych, lokalnych i duchowieństwa.

1906/1907 – nie różni się niczym szczególnym od poprzednich. Popis i egzamin odbył się 27 czerwca 1907r.

1907/1908 – Pani Połobińska zostaje kierowniczką szkoły. Popis i egzamin uczniów odbywa się w obecności Rady Szkolnej i nauczycielek 27 czerwca 1908r.

1909 – rozpoczęto budowę szkoły murowanej dzięki intensywnym staraniom Inspektora Adolfa Zontka i poparciu przez niego starań gminy Zagórze, by szkoła mogła powstać. Szkoła została wybudowana i oddana do użytku 1 września 1910r. 16 października 1910r. z inicjatywy nauczyciela stałego Włodzimierza Tomczyńskiego odbyła się w obecności władz szkolnych, gminnych i licznie zgromadzonych gości uroczystość poświęcenia szkoły. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz katecheta Franciszek Kotulecki.

1911/1912 – Dekret Wysokiej Rady Szkolnej mianujący kierownikiem szkoły p. Edwarda Gacka. Uczą: p. Franciszka Szymczykówna, Eleonora Maturówna, Helena Czopkiewiczówna. Budowa budynku ekonomicznego, ogrodzenie całości.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

1919/1920 – odbudowa i remont zniszczonej szkoły , powołanie Rady Szkolnej, mianowanie nauczycieli stałych: Jana Prześlaka, Wandę Prześlak, Bronisławę Pawlus. Koniec roku szkolnego 30 czerwca 1920r.

1920/21 – wprowadzono zajęcia wg planu dla szkół 4 – klasowych. Kadrę z poprzedniego roku wzmacnia Helena Kamińska. Trwa kontynuacja remontu.

2 grudnia 1924r. – uchwała Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego tworzy w Zagórzu siedmioklasową publiczną szkołę powszechną od 1 stycznia 1925r.

1925r. – wraz z kierownikiem Janem Prześlakiem, pracuje 8 nauczycieli. Ks. Wacław Molewicz – wikary z Babic uczy religii. W grudniu 1925r.– założono bibliotekę i kasę szkolną oszczędnościową.

1927r. – na wniosek kierownika szkoły powstaje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Opiekunem został ks. Jan Kosowski – proboszcz z Babic. Odbywają się uroczystości szkolne związane ze sprowadzeniem zwłok wieszcza Juliusza Słowackiego na Wawel. Pożegnanie wieloletniego bardzo zasłużonego kierownika szkoły p. Jana Prześlaka – który został przeniesiony do Jaworzna wraz z p. Wandą Prześlak.

1928r.- nowo mianowanym kierownikiem szkoły został p. Eugeniusz Suchodolski. W czasie pełnienia przez niego do1933 r. w/w funkcji skład grona pedagogicznego zmienia się i liczy 6 – 7 osób.

Jego staraniem w czasie wakacji 1933r. zorganizowano półkolonie w szkole dla 80 najbiedniejszych dzieci, które otrzymały wyżywienie i opiekę. Trwa remont szkoły. Założono Niedzielny Uniwersytet Ludowy dla Dorosłych.

1934/35 – p.o. kierownika szkoły zostaje p. Marian Kowalik, uczą: p. Helena Stańczakowa, Marian Smyła, Anna Lipska, Franciszek Bętkowski, ks. Bronisław Sojka.

1935/36 – kierownictwo szkoły obejmuje p. Edward Dadak, który pełni ten urząd do wybuchu II wojny światowej. Uczą: Izabela Kozłowska, Helena Stańczak, Maria Dadak, Marian Smyła, ks. Franciszek Ciepiela, Helena Szopa, Tomasz Szopa.

1936/37, 1937/38, 1938/39 – pracują w szkole – jak wyżej. Organizacje działające w szkole: Samorząd Szkolny, Szkolna Kasa Oszczędnościowa, Harcerstwo. Trudna sytuacja gospodarczo – społeczna. Od lutego do maja 1939r. dożywiano w szkole 60 dzieci z funduszu Powiatowego Komitetu Dzieciom i Młodzieży.

1 września 1939 r. – wybuch II wojny światowej

            Lata okupacji – wszystkie szkoły średnie, gimnazja, szkoły zawodowe – zlikwidowane. Szkoły podstawowe bez j. polskiego, historii, geografii poddane nadzorowi policyjnemu. Los rodzin nauczycielskich poddanych rozmaitym represjom – bardzo trudny. Nauczyciele E. Dadak, M. Dadak, M. Kowalik uczestniczą w tajnym nauczaniu.

1939/40 – w dokumentacji szkolnej widnieją nazwiska nauczycieli, którzy nauczali w tym trudnym okresie tj. Edward Dadak, Helena Szopa, Tomasz Szopa, Kopeć Julia, Maria Tarabuła (prawdopodobnie). Zakończenie roku 28 czerwca 1940.

1940/411941/42 – w arkuszach ocen widnieją nazwiska nauczycieli: Stanisławy Soboń, Edwarda Dadaka i Tomasza Szopy.

1943/44 – w dokumentacji po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny pojawia się funkcja kierownika szkoły, którym jest tak jak przed wojną p. Edward Dadak i pełni ją do roku 1947.

1947/48 – funkcję kierownika przejmuje p. Franciszek Melnyczuk i pełni ją do roku 1950.

1950/51 – kierownikiem szkoły zostaje Julian Maź. Grono pedagogiczne tworzą: Maria Chylak, Weronika Burzyńska, Elżbieta Filipska (Doległo), Maria Gajewska, Czesław Jarosz. Szkoła jest prowadzona jako siedmioklasowa.

1952/53 – kadra – jw., zapisano 319 dzieci. Władze szkolne wysuwają hasła do realizacji w szkole, np. „Kształtowanie patriotyzmu ludowego u dzieci i młodzieży”. Tworzenie Spółdzielni Produkcyjnych na wsiach.

1953/54 – Przykładowe hasło „Dalsza walka o pokój i plan 6 – letni”. Grono pedagogiczne powiększają: Eugenia Kosowska, Joanna Jamrocka, Krystyna Florczyk, Czesław Bolek (Broszewski). 25 czerwca 1954r. – zakończenie roku, rozdanie świadectw.

1954/55 – kierownik szkoły otrzymuje medal 10 – lecia Polski Ludowej.

1955/56 – trwa remont dachu szkoły. Grono p. wzmacniają Kazimiera Sklimarz, Krystyna Wojewoda, Bogusława Gołas, Janina Pochroń, Halina Falana. W szkole uczy się 309 uczniów.

1956/57 – zapisano 315 dzieci, kadra pedagogiczna bez zmian. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach do Krakowa, Wieliczki.

1957/58 – 332 uczniów pobiera naukę. Utworzono Komitet Budowy nowej szkoły.

1958/59 – 349 dzieci uczy 8 nauczycieli. Odchodzi p. Bogusława Gołas (Celarek), przychodzi p. Edward Inglot. Budowa nowej szkoły zostaje odroczona. Dyrektor szkoły – Julian Maź, nauczyciele: Elżbieta Doległo, Eugenia Kosowska, Czesław Broszewski, Edward Inglot, Krystyna Bolek, Zofia Sępiak (Noworyta), Alina Paliwoda, Anna Leśniak, Genowefa Bylica.

1960/61 – 366 dzieci uczy się w 11 oddziałach. Odeszli: Czesław Broszewski, Krystyna Bolek, podjęli pracę: Zuzanna Perończyk, Maria Zatorska. Zakłady opiekuńcze „Stella” i „Żelatowa” wspomagają ze strony swych pracowników Komitet Budowy Szkoły w Zagórzu.

1961/62 – uczy się 367 uczniów w 12 oddziałach. Uchwałą Sejmu PRL wprowadza się w latach 1961 – 1966 ośmioklasową szkołę podstawową. Rozwiązano Gromadzką Radę Narodową w Zagórzu, którą przyłączono do Babic.

1962/63 – 346 uczniów w 12 oddziałach. Kierownik szkoły – Julian Maź. Uczą: p. Alina Bolek, Elżbieta Doległo, Edward Inglot, Maria Bębenek, Eugenia Kosowska, Zofia Noworyta, Anna Kurdziel, Anna Leśniak, Marian Janeczek, Zuzanna Perończyk. Władze powiatowe, kierownictwo szkoły i Komitet Rodzicielski zdecydowały, że nie będzie budowana nowa szkoła, lecz rozbudowany zostanie stary budynek szkolny.

1968/69 – szkoła ośmioklasowa, liczy 14 oddziałów. Grono pedagogiczne opuszczają: p. Anna Kurdziel, Anna Leśniak, Marian Janeczek, Zuzanna Perończyk, a rozpoczynają pracę: p. Teresa Bigaj, Elżbieta Śleboda, Kornelia Sikora, Łucja Stryczek, Bolesława Urbańska, Zdzisława Kaszuba. Koniec roku szkolnego połączony z jubileuszem 60 lat pracy pedagogicznej kierownika szkoły Juliana Mazia.

1969/70 – Grono pedagogiczne z poprzedniego roku powiększają: p. Anna Wójcik, Maria Kula, Janina Hojarczyk, Eufemia Gadowska. W kwietniu 1970r. umiera Julian Maź (84lata) do końca czynny zawodowo. Obowiązki kierownika przejmuje p. Zofia Noworyta.

1970/71 – kierownikiem szkoły jest p. Zofia Noworyta, uczą: p. A. Bolek, M. Bębenek, T. Bigaj, E. Doległo, E. Bolek, B. Florek, E. Gadowska, J. Hojarczyk, E. Inglot, E. Kosowska, Ł. Stryczek, A. Wójcik, T. Zawalnicka, K. Sikora. Efektem pracy nauczycieli są wysokie osiągnięcia młodzieży w konkursach, imprezach artystycznych, zawodach sportowych.

1971/72 – trwają prace ziemne przy nowym ogrodzeniu, nauczyciele, dzieci i rodzice pracują w czynie społecznym. Zimą rozpoczyna się akcja „szklanka mleka”.

1972/73 – 472 uczniów, 16 oddziałów. Praca rodziców, dzieci i nauczycieli przy ogrodzeniu szkolnym. Nowe nauczycielki: p. Irena Augustynek i Elżbieta Odrzywołek. W szkole zostaje uruchomiony sekretariat szkolny, a na stanowisku sekretarki zostaje zatrudniona p. Lucyna Zaczyńska.

1973/74 – rozpoczyna pracę p. Irena Dziadosz. Wysokie osiągnięcia dzieci w olimpiadach przedmiotowych. Organizuje się wycieczki szkolne do Krakowa, Ojcowa, Wieliczki, Chorzowa.

1974/75 – uczy się 393 uczniów w 13 oddziałach, w 10 salach lekcyjnych. Wiele prac remontowo – naprawczych wykonano w czynie społecznym i przy współpracy z zakładem opiekuńczym – FABLOK.. W wyniku reformy administracyjnej gminę Babice i (Zagórze) włączono do województwa katowickiego.

1975/76 – dyrektor szkoły – Anna Wójcik: uczą: I. Augustynek, M. Bębenek, T. Zawalnicka, Z. Noworyta, E. Doległo, E. Kosowska, E. Inglot, A. Pasierb, T. Pasierb, I. Dziadosz, T. Bigaj. J. Hojarczyk (Zielińska), B. Florek i E. Odrzywołek – urlop.

1976/77 – Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach przyznaje szkole kredyt na remont kapitalny. Założono centralne ogrzewanie.

1977/78 – dalszy remont szkoły – założenie urządzeń sanitarnych, remont sieci elektrycznej, wymiana okien, malowanie wnętrza i odnowienie elewacji.

1978/79 – grono pedagogiczne z 1976r.: oprócz T. Pasierba, I. Dziadosz, B. Florek, E. Odrzywołek. Doszli p. Grażyna Folga, p. Tadeusz Likus. Komitet Rodzicielski przeznacza środki z zabawy karnawałowej na zakup sztandaru dla szkoły. W styczniu 1979r. pracę na stanowisku sekretarki rozpoczyna p. Lila Norys.

1979/80 – w kwietniu 1980 r. p. Alina Bolek zostaje dyrektorem Szkoły w Zagórzu – po rezygnacji p. Anny Wójcik. Gminnym Dyrektorem Szkół w Babicach zostaje T. Bigaj – grudzień 1979r.

1980/81 – grono pedagogiczne: dyrektor: A. Bolek, kadra: E. Kosowska, M. Bębenek, I. Dziadosz, I. Augustynek, T. Zawalnicka, T. Likus, E. Inglot, E. Doległo, B. Lasoń, A. Pasierb, A. Gucik, Z. Noworyta, Wł. Hudzik. Od sierpnia 1980r. strajki w całym kraju. W październiku w salach lekcyjnych na żądanie rodziców dzieci zawieszono krzyże. 1.06.1981 r. ks Adolf Chojnacki dokonuje poświęcenia sztandaru szkoły, która od tego czasu przyjmuje imię  XX – lecia PRL.

1981/82 – 365 dzieci uczy się w 15 oddziałach. Kadrę nauczycielską wzmacniają: p. Danuta Pawlik, p. Andrzej Opaliński, p. Maria Szrom, p. Anna Stabrawa. W czerwcu 1982r. po 30 latach pracy odchodzą panie: Eugenia Kosowska, Elżbieta Doległo, Irena Dziadosz, a od września 1982r. rozpoczyna pracę p. Renata Kurnik.

1983/84 – dyrektor szkoły: p. Władysława Sikora; uczą: p. Irena Augustynek, Anna Gucik, Edward Inglot, Maria Bębenek ,Frączek Barbara, Lasoń Barbara, Tadeusz Likus, Barbara Krzemień, Lucyna Łącka, Zofia Macuda, Krystyna Makowska, Zofia Noworyta, Anna Pasierb, Bernadetta Środa, Jacek Skowroński, Anna Wójcik, Teresa Zawalnicka, Janina Zielińska.

1984/85 – trwają prace remontowe: wymiana rynien, renowacja parkietów. Kadrę uzupełniają: p. Helena Celarek, Zofia Sokolińska, Krystyna Makowska.

1985/86 – w szkole podstawowej uczy się 344 uczniów, a w oddziale przedszkolnym 40 dzieci. Pracę nauczycielki podejmuje p. Katarzyna Sitko. Opracowywanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły.

1986/87 – podejmują pracę: p. Agata Pluta, p. Andrzej Saługa, Lucyna Sikora. Na emeryturę odchodzą p. Edward Inglot i p. Tadeusz Likus.

1987/88 – do pracy zostają przyjęci nauczyciele: p. Iwona Ścisłowicz, p. Magdalena Koffer, p. Irena Żurek.

1988/89 – przyjęto p. Marię Miranowicz. Dokonano adaptacji sal szkolnych na pracownie: fizyczną, matematyczną i zajęć praktyczno – technicznych.

1989/1990 – w szkole uczy się 319 uczniów. Na emeryturę odchodzą: p. Anna Wójcik i p. Maria Bębenek.

1990/91 – zarządzeniem MEN wprowadzono do szkół naukę religii. Uczyli jej: ks. Franciszek Niewiedział, ks. Janusz Chrapkiewicz. Wprowadzono naukę języka angielskiego, którego uczy p. Krystyna Doległo. Na emeryturę przechodzą: p. Zofia Noworyta i p. Alina Bolek. Uczęszczało 318 dzieci.

1991/92 – nowoprzyjęci nauczyciele: p. Maria Pawełkiewicz, p. Beata Bieniek, p. Monika Zaczyńska, p. Zenon Kobiałka, p. Janina Kijanka, ks. Leszek Bogacz. Na miejscu biblioteki urządzono jadalnię dla uczniów.

1992/93 – grono pedagogiczne: dyrektor szkoły – p. Władysława Sikora, z – ca p. A. Gucik, p. M. Miranowicz, p. I. Augustynek, p. B. Bieniek, p. M. Zaczyńska (Grzywnowicz), p. r. Kurnik, p. A. Pasierb, p. H. Domin, p. B. Lasoń (Gramatyka), p. L. Sikora, p. Z. Kobiałka, p. M. Koffer, p. K. Doległo, p. J. Kijanka, p. A. Zdebik. Rozpoczyna się nadbudowa drugiego piętra szkoły, wymiana dachu i odnowa elewacji całości budynku. Wykonano instalację gazową ogrzewania CO, malowanie sal, inne prace remontowe i wykończeniowe.

1994/95 – 1 września 1994r. p. Władysława Sikora odchodzi na emeryturę, a stanowisko dyrektora obejmuje p. Anna Gucik, która sprawuje tę funkcję do 31sierpnia 2011r, z–cą dyrektora zostaje p. Helena Domin. Pracę rozpoczyna p. Lilianna Moskała i p. Marek Susuł.

1995/96 – grono pedagogiczne opuszcza ks. F. Niewiedział, a do pracy zostaje przyjęta p. Ewa Popielnicka.

1997/98 – w szkole podstawowej uczą się dzieci w 16 oddziałach klasowych, pracę rozpoczynają: p. Agata Kraśniewska i p. Grzegorz Wątroba.

1999/20001 września 1999 r. zgodnie z nową reformą MENiS zostaje utworzone Publiczne Gimnazjum w Zagórzu. Nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat a w gimnazjum 3 lata. Szkoła wzbogaca się o pracownię komputerową. Pracę rozpoczyna p. Piotr Pasierb.

2000/2001 – po wielu latach starań rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej. Na emeryturę odchodzi p. Lucyna Sikora. W szkole uczy się 239 uczniów.

2001/2002 w czerwcu 2002 r. oddano do użytku salę gimnastyczną. W uroczystościach biorą udział m.in.: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Małopolski Kurator Oświaty Jerzy Lackowski, władze powiatowe reprezentowane przez Ryszarda Kosowskiego, Stanisława Duszę, Wójt Gminy Babice Wiesław Domin, licznie zgromadzeni mieszkańcy Zagórza i brać uczniowska z nauczycielami i pracownikami szkoły. Poświęcenia sali dokonał ks. Marian Pietraszko. Po 30 latach pracy na emeryturę odchodzi p. Irena Augustynek.

2003/2004 – w szkole podstawowej uczy się 252 uczniów w 12 oddziałach. Na emeryturę odchodzą p. Anna Pasierb i p. Janina Zielińska.

1 września 2004r. – uchwałą Rady Gminy Babice powstaje Zespół Szkół w Zagórzu, którego dyrektorem jest p. Anna Gucik. Pracę rozpoczyna p. Beata Ziajka, a od maja 2005r. p. Iwona Pawlik.

2005/2006 – w bibliotece szkolnej powstaje Internetowe Centrum Informacyjno Multimedialne.

2007/2008 – ze stanowiska z-cy dyrektora szkoły rezygnuje p. Helena Domin, a powołana zostaje p. Maria Miranowicz. Wymiana wyposażenia klas: zakup nowych mebli szkolnych. Rodzice pomagają wymalować sale lekcyjne.

2010/2011 – w czerwcu 2011r .p. Anna Gucik żegna się z uczniami, gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły i odchodzi na emeryturę, a wraz z nią p. Barbara Gramatyka.

2011/2012 – Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje p. Maria Miranowicz, a z-cą p. Monika Grzywnowicz. Uruchomiono świetlicę, jadalnię, w której podawane są obiady w formie cateringu dla chętnych uczniów. Pracę rozpoczyna p. Sylwia Mochel. W szkole uczy się 164 uczniów.

2012/2013 – wybór patrona szkoły. Większością głosów środowiska szkolnego (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) wybrany zostaje ks. Adolf Chojnacki.

Maj 2013r. –nadanie imienia, przekazanie sztandaru oraz obchody 110 rocznicy założenia Szkoły Podstawowej w Zagórzu. Głównym darczyńcą sztandaru szkoły jest p. Mieczysław Celarek.

 

Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły

KIEROWNICY SZKOŁY

1903 do 1907

brak kadry kierowniczej

1907 – 1911

p. Eugenia Połasińska

1911 – 1919

p. Edward Gacek

1919 – 1927

p. Jan Prześlak

1928 – 1933

p. Eugeniusz Suchodolski

1934 – 1935

p. Marian Kowalik (p. o. kierownika szkoły)

1935 – 1939

p. Edward Dadak (do wybuchu II wojny światowej)

 

W okresie wojny nadzór policyjny

1943 – do 1947

p. Edward Dadak

1947 – 1950

p. Franciszek Melnyczuk 

1950 – 1970

p. Julian Maź

1970 – 1975

p. Zofia Noworyta

 

DYREKTORZY SZKOŁY

1975 – 1980

p. Anna Wójcik

1980 – 1983

p. Alina Bolek

1983 – 1994

mgr Władysława Sikora

1994 – 2011

mgr Anna Gucik

1.09.2011 – nadal

mgr Maria Miranowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:
mgr Krystyna Doległo