SP im. ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

W Publicznym Gimnazjum w Zagórzu prowadzona jest innowacja "Być świadomym odbiorcą kultury", skierowana do uczniów klas 1 - 3.

W ramach zajęć redagowana jest szkolna gazetka internetowa "Dlaczego szkoła?", organizowane są wyjazdy do kina i teatru.azetki szkolnej.

Kliknięcie na obrazek przeniosi na łamy gazetki szkolnej redagowanej przez uczniów. Zapraszamy do lektury.

LOGOinnowacja