SP im. ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK 2018/19

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Wybory do SU

- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
- wybory do samorządu
- podział samorządu na sekcje: dekoracyjną, porządkową, imprezową, informacyjną i określenie zadań każdej z nich

wrzesień 2018

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

- zebranie samorządu
- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
- przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

wrzesień 2018

Zagospodarowanie tablicy SU

- umieszczenie składu samorządu uczniowskiego, wykonanie dekoracji tablicy

wrzesień 2018

Dzień Chłopaka

- dyskoteka szkolna

wrzesień 2018

Kulinarne Popisy

- przygotowanie koktajli, soków, kakao, ciast domowej roboty… - promowanie zdrowego odżywiania się

cały rok szkolny

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły
-wręczenie drobnych upominków

12 października
2018

Wieczór filmowy

- zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów

Październik 2018

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

- pomoc w przygotowaniu koncertu pieśni patriotycznych,
- udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

listopad 2017

Andrzejki

- przygotowanie dyskoteki szkolnej z   wróżbami

listopad 2018

Dzień Postaci z Bajki

- Zorganizowanie happeningu - przebieramy się za postaci z bajek

-zorganizowanie quizu wiedzy na temat bajek dla klas młodszych

- czytanie bajek w klasach młodszych

5/6 listopad 2018

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

- obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień w szkole; pisanie życzeń

21 listopad 2018

Dzień Origami

- wykonanie ozdób z origami

24 listopada

Mikołajki

- przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowych Rozgrywek na wesoło uczniowie-nauczyciele
- Mikołajkowa Loteria Fantowa
- obdarowywanie słodkościami
- mikołajkowa dekoracja

-Bajka w wykonaniu uczniów i nauczycieli

grudzień 2018

Ankieta

przygotowanie ankiety dla uczniów na temat ,,Co nam się podoba w szkole a co nie? Nowe pomyły’’

grudzień 2018

Boże Narodzenie

- przygotowanie życzeń świątecznych i drobnych upominków dla Rady Pedagogicznej

grudzień 2018

Mam Talent

- zorganizowane szkolnego konkursu talentów

styczeń 2019

Walentynki

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

-szkolna dyskoteka

14 lutego 2019

Dzień Kobiet

- szkolna Familiada

8 marca 2019

Dzień Wiosny


- „wiosenny” ubiór
- przywitanie wiosny – przemarsz z marzannami; konkurs na najładniejszą marzannę

21 marca 2019

Wielkanoc

- przygotowanie życzeń i ozdób wielkanocnych dla nauczycieli i pracowników szkoły

kwiecień 2019

Dzień Dziecka

- sportowe rozgrywki między klasami

1 czerwca 2019

Bieg po zdrowie

- pomoc w organizacji biegu

maj/czerwiec 2019

Pomagamy!!!!!

- zorganizowanie akcji charytatywnej/ koncerty/

cały rok szkolny

Debata szkolna

- zorganizowanie debaty szkolnej (nauczyciele-uczniowie)

według potrzeb

Zakończenie roku szkolnego

- pomoc w przygotowaniu i przebiegu akademii
- podsumowanie pracy SU, przygotowanie sprawozdania

czerwiec 2019

Prace w ciągu roku szkolnego:

- organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
- działanie w ramach szkolnego koła wolontariatu
- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
- udział w akcjach charytatywnych
- współudział w uroczystościach szkolnych
- opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego SP